Cartref > Gwasanaethau Cyfreithiol > Anghydfod Ewyllys

Anghydfod Ewyllys


Mae colli anwylyn  yn gallu arwain at wrthdaro teuluol a tensiwn. Os oes unrhyw amheuaeth ynglyn a dilysrwydd ewyllys, gall hyn gyfrannu at gymlethdodau teuluol.

Gall diffyg ewyllys neu ewyllys sydd wedi ei pharatoi yn agos i farolwaeth greu sefyllfaoedd lle mae aelodau o deulu’r ymadawedig yn ceisio gwyrdroi ewyllys gan honni :-

  1. Nad oedd yr ewyllys wedi ei pharatoi /drafftio yn gywir
  2. Nad oedd yr ymadawedig yn deall beth oedd yn mynd ymlaen oherwydd afiechyd / diffyg capsiti.
  3. Cafodd yr ewyllys ei pharatoi mewn amgylchiadau amheus
  4. Rhoddwyd pwysau ar yr ymadawedig i wneud ewyllys
  5. Gwahaniaeth mawr rhwng yr ewyllys blaenorol.

Byddwn yn delio gyda’r mater mewn modd sensitif ond trefnus a rhagweithiolGallwn hefyd eich cynghori mewn sefyllfa lle nad oes darpariaeth wedi ei ddarparu mewn ewyllys i chi neu mewn sefyllfa lle nad oes ewyllys wedi ei baratoi.

Beach at sunset

Sut allwn eich helpu?

Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda ac byddwn mewn cyswllt yn fuan.