Croeso i / Welcome to Lloyd Evans & Hughes

Sara Lloyd Evans & Shaun Hughes, the directors are specialist and experienced solicitors and offer expert legal advice to individuals, families and businesses.

Lloyd Evans & Hughes thrive to ensure the best possible outcomes for our clients. We recognise that our clients are individuals and there is no ‘one size fits all’ approach by the directors.

Mae Cyfreithwyr Lloyd Evans & Hughes wedi ei lleoli yn Penygroes, tu allan i Gaernarfon.

Mae Sara Lloyd Evans & Shaun Hughes cyfarwyddwyr y cwmni yn gyfreithwyr arbennigol a profiadol all ddarparu cyngor cyfreithiol i unigolion, teuluoedd a busnesau.

Mae Cyfreithwyr Lloyd Evans & Hughes yn mynnu’r canlyniadau gorau i’w cleiantiaid ac yn credu mewn cynnig gwasanaeth wedi ei deilwra i anghenion unigol ein cleiantiaid.

Cysylltu / Contact

post@lloydevanshughes.com | 01286 881078 | Facebook
20 Heol y Dwr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6LR