Cartref > Gwasanaethau Cyfreithiol > Cynllunio Olyniaeth ac Ymddiriedolaethau

Cynllunio Olyniaeth ac Ymddiriedolaethau


Drwy wneud darpariaeth briodol ar gyfer eich teulu, rydych yn sicrhau bod anwyliaid yn sefydlog– beth bynnag ddigwyddai. Gallwn eich tywys drwy’r materion hyn.  

Mae cynllunio ar gyfer dyfodol eich teulu yn allweddol. Rydym yn gwybod pa mor gymhleth, cymysglyd ac emosiynol gall y materion hyn fod. Gweithiwn yn galed i ddeall yr hyn sydd fwyaf pwysig i chi, ac eich teulu, cyn awgrymu dewisiadau addas ac cynllunio strategaeth briodol sydd yn addas ar eich cyfer.  

Mae Cynllunio Olyniaeth yn golygu mwy na chreu ewyllys. Mae'n gofyn am gyngor amserol a gweithredu.  

Mae gweithredu amserol yn bwysig iawn cyn digwyddiadau pwysig, (e.e.. gwerthu eich busnes, ymddeol o’r busnes neu mewn sefyllfa o salwch). 

Byddwn yn gwrando ar eich amcanion ac yn awgrymu strategaeth cynllun olyniaeth sydd yn addas i chi ac eich amgylchiadau. Boed yn anrheg, cynllun strwythuredig ar gyfer y dyfodol neu ad-drefnu eich asedau, rydym yn gallu adnabod cyfleoedd all  arwain at arbed y dreth etifedd yn y dyfodo

Cae gyda gwenith

Sut allwn eich helpu?

Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda ac byddwn mewn cyswllt yn fuan.