Cartref > Gwasanaethau Cyfreithiol > Addysg

Addysg


Mae gan bob plentyn yr hawl i gyrraedd ei llawn botensial. Mae cyfreithwyr Lloyd Evans & Hughes yn angerddol iawn am hyn. Mae Sara a Shaun yn lywodraethwyr ysgol ac yn credu yn gryf dylai profiad addysg pob dysgwr fod yn bositif.

Gall toriadau ariannol, ardrawiad cofid-19 a cyfnodau clo gael ardrawiad ar ddarpariaeth addysg. Mae sicrhau bod gan ddysgwyr y gefnogaeth briodol yn fwy pwysig nag erioed.

Gall ein cyfreithwyr gynghori ar wahaniaethu ar sail anabledd ac gwaharddiadau anghyfreithlon.

Mae ein cyfreithwyr yn mynnu bod pob dysgwr a’i deulu yn cael chwarae teg a gallwn gynghori ar y materion canlynol:

i. Cefnogaeth pellach ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol
ii. Materion Gwahaniaethu ar sail Anabledd
iii. Apeliadau Gwaharddiadau
iv. Apeliadau Mynediad
v. Presenoldeb
vi. Cwynion yn erbyn ysgolion, gan gynnwys bwlio
vii. Trafnidiaeth Ysgol.

Llong ar y traeth

Sut allwn eich helpu?

Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda ac byddwn mewn cyswllt yn fuan.